วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดูละคร ดอกโศก วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 1/4

ดอกโศก 3 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 16) [ Part 1- 4 ]


ดอกโศก 3 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 16) [ Part 2- 4 ]


ดอกโศก 3 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 16) [ Part 3- 4 ]ดอกโศก 3 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 16) [ Part 4- 4 ]

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8) วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 1/9


ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 2/9


ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 3/9ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 4/9
 
 
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 5/9
 
 
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 6/9
 
 
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 7/9
 
 
 
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 8/9
 
 
 
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 8)วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 9/9

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดอกโศก 2 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 15)

นักแสดงนำ :

ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โสภิตนภา ชุมภาณี, ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์, ปวีณา ชารีฟสกุล,จารุณี สุขสวัสดิ์, เมทินี กิ่งโพยม, แอริน ยุกตะทัต, ปฎิภาณ หล่อเสถียร
ดอกโศก 2 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 15) [ Part 1- 4 ]ดอกโศก 2 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 15) [ Part 2- 4 ]ดอกโศก 2 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 15) [ Part 3- 4 ]ดอกโศก 2 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 15) [ Part 4- 4 ]
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 1/9


ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 2/9

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 3/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 4/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 5/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 6/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 7/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 8/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 3)วันที่ 18 เมษายน 2555 ช่วงที่ 9/9

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 1/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 2/9

ลงโฆษณาที่นี่
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 3/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 4/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 5/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 6/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 7/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 8/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ช่วงที่ 9/9

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 1/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 2/9

ลงโฆษณาที่นี่
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 3/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 4/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 5/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 6/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 7/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 8/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 6)วันที่ 26 เมษายน 2555 ช่วงที่ 9/9

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555

ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 1/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 2/9

ลงโฆษณาที่นี่
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 3/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 4/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 5/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 6/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 7/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 8/9
ดูบ่วงย้อนหลัง (ตอนที่ 5)วันที่ 25 เมษายน 2555 ช่วงที่ 9/9